Κάνοντας κλικ στο παρόν πεδίο «Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων», παρέχετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου, e-mail, επωνυμίας ατομικής επιχείρησης, διεύθυνσης) από την ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Γάλακτος, Γαλακτοκομικών Προϊόντων και Παιδικών Τροφών (εφεξής «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και τον Ν. 4624/2019.

Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας

Τα ανωτέρω δεδομένα που μας παρέχετε κατόπιν συναίνεσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό επικοινωνίας της ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ μαζί σας για τον προγραμματισμό και διεξαγωγή συνάντησης για τον δειγματισμό προιόντων της ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην επιχείρησή σας.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εταιρεία ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας

Εφόσον δεν υπάρχει πρότερη ανάκληση της συναίνεσής σας, τα δεδομένα που μας παρέχετε θα διατηρηθούν στο αρχείο μας έως και έξι (6) μήνες μετά την παροχή τους.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας

Έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, εναντίωσης, διαγραφής, πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκείτε με αποστολή σχετικής επικοινωνίας προς την ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο ακόλουθο e-mail επικοινωνίας: info.hellas@frieslandcampina.com.

Περαιτέρω, εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δ/νση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.

Πώς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας

Mπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στο τηλέφωνο 800 11 668668 ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail info.hellas@frieslandcampina.com . Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα προ της ανάκλησής της.

Πού θα μας βρείτε

Βρείτε τον πιο κοντινό σας προμηθευτή
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΜΕ